تولید نفت غیر اوپک پلاس در سال 2022و چشم انداز آن در سال 202

3 اسفند 1401